Legitimerad psykolog

Psykolog |

HJ Psykologtjänster AB


Legitimerad psykolog i centrala Göteborg

Psykologtjänster

Individuell terapi

Jag erbjuder samtalsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Varje samtal är 50 minuter långt. Det första besöket är ett bedömningssamtal där vi tillsammans ringar in vad just du behöver hjälp med och om jag är rätt person att hjälpa dig. Om KBT. Videosamtal är möjligt.

Parterapi

Jag erbjuder parterapi utifrån metoden Integrative behavioural copuples therapy (IBCT). Metoden är evidensbaserad, grundar sig i beteendeterapi och bygger på strategier för såväl beteendeförändring som acceptans. Varje besök är 60 minuter. Om parterapi

Föräldrarådgivning

Har du/ni hamnat i en negativ spiral i ert föräldraskap? Känns det som om vardagen är ett kaos med ständiga konflikter? Uppvisar ditt barn utåtagerande beteenden? Känner du osäkerhet i din föräldraroll och önskar något att prata om detta med? Om något av detta stämmer på er familj kan familjerådgivning vara en lämplig insats. Varje samtal är 50-90 min beroende på behov och upplägg för insatsen. Om föräldrarådgivning.

Om mig

Psykolog Göteborg Privat

Jag heter Helen Johansson och är legitimerad psykolog sedan 2015. Jag har erfarenhet från arbete inom primärvård med individuella terapier samt av arbete inom elevhälsan. Mitt mål är att du som söker hjälp hos mig ska känna dig bekväm, trygg och lyssnad till. Jag har erfarenhet av arbete med personer med olika kulturell bakgrund.


Jag är medlem i psykologförbundet och psykologföretagarna. Är registrerad som vårdgivare hos socialstyrelsen och arbetar enligt Yrkesetiska priciper för psykologer i Norden. Kontakt

Skicka en förfrågan så ringer jag upp dig  inom kort.

 
 
 
 
 
Psykolog Göteborg KBT